CATATAN SEBELUM INI

PENGIKUT SETIA

Thursday, February 25, 2010

Antara Wali Allah dan wali Syaitan

Bahagian Akhir:


Karamah: Antara Wali Allah dan wali Syaitan
Nukilan : Wared Imanuddin Saifullah


Syubhat dan Bantahannya

Ada beberapa kelompok yang mengingkari adanya Karomah. Mereka berdalilkan dengan syubhat-syubhat yang dilandasi dengan akal mereka yang rendah. Mereka mengatakan: ”Bahawa terjadinya Karamah itu hanya merupakan perkara yang akan menjadikan kesamaran antara nabi dengan para wali dan antara wali dengan Dajjal.”


Bantahan syubhat ini (secara ringkas) adalah:


Pertama: kita yakin dengan keyakinan yang penuh bahawa Karamah itu benar-benar ada berdasarkan dalil baik dari Al Qur’an mahupun As Sunnah dan kenyataan yang ada.


Kedua: ucapan mereka bahawa Karamah dapat menjadikan kesamaran antara wali dengan seorang Nabi, justeru tidaklah demikian kerana wali sama sekali tidak berkaitan dengan kenabian, dan apa yang terjadi dari Karomah itu kerana kuatnya keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Ta’ala dan disebabkan wara’nya.


Sedangkan kesamaan antara wali dengan Dajjal, maka sungguh dapat dilihat daripada kehidupan seseorang yang terjadi padanya keluarbiasaan itu. Kemudian dilihat daripada keadaan orang ini apakah dia seorang yang shalih atau seorang yang fasiq. Demikianlah timbangan yang benar didalam menghukumi seseorang yang terjadi padanya perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia.


Kelompok-kelompok Manusia di Dalam Menilai Masalah Karamah


Pertama: Orang-orang yang mengingkari adanya Karamah iaitu daripada kelompok ahli bid’ah seperti Mu’tazilah, Jahmiyyah, dan sebahagian daripada Asy’ariyah. Dengan alasan yang telah disebutkan diatas.


Kedua: Orang-orang yang bersikap ghuluw (berlebih-lebihan) dalam menetapkan Karamah iaitu daripada kalangan orang-orang “Sufi” dan para “Penyembah kubur”, yang menganggap segala keluarbiasaan itu sebagai Karamah, tanpa memperhatikan keadaan pelakunya atau pemiliknya.


Ketiga: Orang-orang yang mengimani serta membenarkan adanya Karamah dan mereka tetapkan Karamah tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Al Quran dan As Sunnah. Mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah.
(Lihat syarah Al Aqidah Al Wasithiyah oleh As Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan hal: 207-208)


Wallahu A’lam bis Shawab.(Dikutip dari Buletin Islam Al Ilmu Edisi 13/II/1425, diterbitkan Yayasan As Salafy Jember. Judul asli " Hakekat Karomah". Penulis Amin Albarabisy)

-TAMAT-

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

JOM DERMA

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
redkijang © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute