CATATAN SEBELUM INI

PENGIKUT SETIA

Friday, February 5, 2010

MESEJ KEHARMONIAN HIDUP BERAGAMASempena Majlis Merai Ketua-Ketua Agama,12 Safar 1431 bersamaan 28 Januari 2010

Bismillahhir Rahmanir-Rahim, firman Allah yang bermaksud,

Rasul (Nabi Muhammad S.A.W) sendiri telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari tuhan, demikian pula orang-orang yang beriman . Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya (mereka mengatakan), “Kami tidak membeza-bezakan antara seorang pun (dengan yang lain) dari rasul-rasulnya”, dan mereka mengatakan, “Kami dengar dan kami taat.” (Mereka berdoa), “Ampunilah kami ya Tuhan kami dan kepada engkaulah tempat kembali.

(Surah Al-Baqarah ayat 285 )

Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan perkenan daripada Allah S.W.T jua, sekali lagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan Darulnaim, mengambil langkah mengadakan Majlis Jamuan Makan Tengahari yang serba sederhana, pada hari yang sangat bersejarah ini.

Sesungguhnya budaya mengadakan jamuan makan minum, telah menjadi satu tabiat semulajadi manusia sejak zaman berzaman. Khasnya bila dapat nikmat Allah seperti dapat anak, dapat menantu, kerana menyambut hari raya dan hari-hari kesukaan yang tertentu. Seperti kesukaan dihari ini.

Hari ini Kerajaan Kelantan mengadakan jamuan, bertujuan untuk bersyukur ke hadrat Allah s.w.t, kerana tiada sebarang perselisihan faham di kalangan penganut-penganut pelbagai agama di Kelantan. Selaras dengan agama Islam sendiri yang sememangnya adalah agama perdamaian, agama ketenangan dan agama kesejahteraan.


Semoga perjumpaan yang penuh bermakna ini, akan menyuburkan lagi ingatan dan perasaan kasih mesra, serta merapatkan lagi hubungan persaudaraan yang sudah terjalin sejak sekian lama dulu.

Islam adalah agama yang sangat mengutamakan keharmonian sesama manusia. Perkataan Islam adalah berasal daripada perkataan (Islam - Yaslam – Islama), yang bererti taat, patuh, berserah diri, menjunjung segala perintah (Allah S.W.T). Perkataan (Islam) juga bersumber daripada perkataan (Salam – Yaslam – Salama Wassalamah) yang bererti keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian.

Allah s.w.t berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 208 yang bermaksud, “Masuklah kamu ke dalam Agama Islam yang membawa keselamatan, kesejahteraan dan perdamaian.”

Alhamdulillah, Kelantan sekarang ditadbir dengan dasar Membangun Bersama Islam yang mencontohi cara pentadbiran Nabi Muhammad S.A.W ketika mentadbir kerajaan Madinah.

Nabi Muhammad S.A.W sebaik saja sampai ke Madinah Almunawwarah, mengadakan perjanjian damai secara bertulis (dipanggil Misak Al Madinah; Sahifah Madinah; Piagam Madinah) dengan kumpulan-kumpulan Yahudi yang berbalah dengan nabi-nabi utusan Allah sejak zaman berzaman. Mereka sering menimbulkan pelbagai masalah dengan Nabi Isa dan juga Nabi Musa a.s.

Namun, kumpulan Yahudi itu telah menerima perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s.a.w, seperti yang tercatat dalam perkara 37, Piagam Madinah; antaranya bermaksud, orang Islam dan orang Yahudi hendaklah saling bertolongan menentang sesiapa jua yang memerangi orang-orang yang menyertai perjanjian ini. Dan mereka hendaklah sama-sama menasihati dan melakukan perkara kebajikan tanpa perbuatan dosa.

Ini membuktikan Islam meletakkan perdamaian sebagai matlamat. Sebab itu bila jumpa kawan, selain bermuka manis, ucapan salam; assalamualaikum, sangat digalakkan:

Saya sendiri sudah acapkali berjumpa wakil-wakil agama. Ada yang datang ke pejabat saya. Ada yang saya sendiri pergi ke wat atau kuil-kuil untuk menjalin hubungan yang damai. Sebarang masalah yang timbul, Islam mengajar kita berdialog, berbincang berdasarkan hajat masing-masing selari dengan ajaran al-Quran, Silalah bawa keterangan-keterangan, hujah-hujah kamu jika betul kamu orang-orang yang benar.” (Surah An-Namlu, ayat 64).

Alhamdulillah, dengan rahmat ajaran Islam dipusakai sejak turun temurun, rakyat Kelantan pelbagai agama, budaya, bahasa dan keturunan, sentiasa hidup dalam keadaan rukun, aman damai dan tenang tenteram. Hatta ketika peristiwa 13 Mei tahun 1969, ketika berlakunya kebakaran dan rusuhan berdarah di Kuala Lumpur dulu, Kelantan yang pada ketika itu diperintah oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS), berada dalam keadaan aman damai. Kerana berlakunya amalan agama Islam yang mengajar kita supaya menjaga lima perkara. Iaitu menjaga agama, jiwa raga, akal, keturunan dan harta benda.

Agama dijaga jangan ada yang murtad, nyawa dijaga jangan ada pembunuhan dan pertumpahan darah. Harta dijaga jangan ada perbuatan curi, rompak, samun, rasuah dan pembaziran. Keturunan dijaga jangan ada zina, liwat dan . Akal dijaga jangan ada penggunaan alkohol dan apa sahaja yang memabukkan. Atas sebab untuk jaga lima perkara inilah islam memakai undang-undang hudud dan takzir.Kebaikan undang-undang ini adalah untuk semua kaum termasuk orang bukan Islam, khasnya orang Cina yang berniaga sangat bernasib baik. Kerana harta benda mereka akan menjadi lebih selamat bahkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira agama, budaya, bahasa dan keturunan dapat mencari rezeki dan hidup dalam keadaan aman damai.

Islam utamakan hubungan keharmonian

Islam mengajar bahawa hubungan sesama manusia atas apa tingkatan sekalipun, mesti mengutamakan perdamaian, persafahaman, berbaik sangka dan perbincangan, demi mewujudkan persetujuan bersama ke arah mencapai budaya hidup yang harmoni, di kalangan sesama manusia.

Islam mengajar bahawa manusia sedunia adalah diciptakan oleh Allah, Tuhan yang satu, dan semua manusia berasal dari Adam, manusia pertama yang Allah lantik sebagai nabi. Sekaligus, sebagai bapa kepada semua umat manusia sedunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 145 yang bermaksud, “Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan kamu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia (bernama Adam). Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya (bernama Hawa’), Allah memperkembang biakkan (keturunan dari jenis) laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan (peliharalah) hubungan persaudaraan dan kasih sayang (di antara sesama kamu). Sesungguhnya Allah selalu memantau dan mengawasi (segala tindak tanduk dan aktiviti hidup) kamu.


Tegasnya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, Tuhan yang satu. Yang berasal daripada nabi Adam a.s dan isterinya bernama Hawa’, perlu hidup bersatu padu, saling bertolongan , saling bertanggungjawab dan saling menghomati di antara satu sama lain.

Namun disebabkan oleh berlaku pemisahan Geografi, dicorakkan lagi dengan kehidupan bermasyarakat yang berbeza-beza, maka di sana berlakunya perbezaan yang melahirkan kaum, bahasa, adat resam dan kepercayaan. Sampai kepada peringkat berlaku pula perbezaan kepercayaan agama mahupun ketuhanan.

Walau apa pun Islam sebagai satu agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia, pastinya membawa rahmat kepada sekalian alam di bumi mahupun di langit. Atas asas ini, Islam mengamalkan sikap terbuka dari segi mencari kebenaran di atas perkara-perkara yang berlaku perselisihan.

Sebab itulah Allah sendiri mengajar nabi dan rasul-rasulnya, supaya menyampaikan kebenaran kepada umatnya. Tetapi prinsip kebenaran hendaklah berasaskan kepada hajat dan lojik. Sebagaimana sikap nabi Musa berdepan dangan kaumnya. Nabi Musa diarah mengemukakan kebenaran kepada kaumnya. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 111 yang bermaksud, ”Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata, “Sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani.” Yang demikian itu, (hanyalah) angan-angan mereka belaka. Katakanlah (wahai Muhammad), “Silalah kamu membawa datang keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakana itu, jika betul kamu orang-orang yang benar.

Melalui surah Assaf ayat 5 Allah berfirman yang bermaksud, “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, ”Wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti ku, sedangkan kamu mengetahui bahawa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada mu? Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati-hati mereka; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

Demikian juga berlaku kepada Nabi Muhammad apabila berhijrah ke Madinah, berhadapan dengan kaum Yahudi yang bermasalah dengan nabi-nabi zaman mereka.

Penyelesaian kepada permasalahan orang Yahudi tersebut, Nabi Muhammad telah mengadakan Piagam Madinah “Sahifah Madinah” yang menetapkan satu ikrar dan persetujuan sama-sama bertanggungjawap untuk menjaga Kota Madinah. Tetapi berlaku di kalangan Yahudi Quraizah, yang memulakan perlanggaran di atas persetujuan piagam tadi, yang menyebabkan mereka dikenakan tindakan. Ini bermaksud, cara pengurusan dan pentadbiran Nabi Muhammad S.A.W, begitu berpegang teguh di atas prinsip kebenaran. Lebih-lebih lagi di atas ikrar dan persetujuan yang dibuat antara umat Islam dan Yahudi.

Di sinilah apa yang diamalkan di Kelantan, meletakkan asas pentadbiran berteraskan Membangun Bersama Islam, yang mengutamakan prinsip masyarakat beragama. Selari dengan apa yang terkandung di adalam perlembagaan Negara. Menerusi teras Membangun Bersama Islam, yang mengutamakan prinsip masyarakat beragama. Masing-masing bebas mengamalkan agama.

Menerusi teras Membangun Bersama Islam juga, pihak Kerajaan Negeri bersikap terbuka untuk semua pihak saling faham memahami, dan menganjurkan mana-mna pihak untuk berdialog, berunding, bertukar-tukar fikiran dan terlibat sama di dalam program-program berorientasikan Islam. Supaya semua masyarakat berbagai kaum di negeri ini boleh memahami kebenaran dasar-dasar berteraskan agama di Kelantan.

Pihak Kerajaan Negeri mengambil langkah menjadikan asas agama Islam bagi rujukan mentadbir negeri. Kerana rakyat secara umumnya boleh menerima kandungan kitab Al Quran yang mengandungi kebenaran, keadilan dan menyatakan hak-hak kepada semua umat manusia.

Kerana Islam mengajar kita, tiada perkara di muka dunia ini yang terjadi dengan sendiri. Baik di langit mahu pun di bumi. Bahkan semuanya diciptakan oleh Allah yang maha Esa. Yang tidak punya sekutu. Tidak punya ibu-bapa, anak, rakan kongsi dan sebagainya. Islam mengajar bahawa Allahlah yang mentadbir alam ini dengan penuh kuasa mutlak. Ialah Tuhan yang menciptakan alam ini tanpa menggunakan sebarang bahan mentah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan Allah adalah satu. Khasnya firman Allah dalam surah al-Ikhlas yang bermaksud, ”Katakanlah bahawa Allah adalah tuhan yang maha Esa. Dan Allah adalah Tuhan yang serba cukup, yang menjadi tempat bergantung sekalian makhluk. Allah sama sekali tidak beranak/tidak mempunyai anak. Allah sama sekali tidak diperanakkan – tidak diciptakan oleh sesiapa pun. Bahkan Allah adalah tuhan yang ada dengan sendiri sejak sediakala. Dan tiada sesuatu apapun yang setanding/setara dengan dia.


Seterusnya Islam mengajar bahawa kehidupan di dunia ini tidak berakhir di pintu kubur. Bahkan akan bersambung dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Fatihah, ”Tuhan yang berkuasa mutlak pada hari pembalasan.” Ia menjelaskan bahawa semua manusia akan diberikan pembalasan mengikut undang-undang Allah sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran. Bukannya mengikut undang-undang ciptaan manusia di dunia ini.

Inilah dia asas ajaran Islam, bahawa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini bermakna semasa hidup di dunia ini kita mesti taat sepenuhnya kepada segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Supaya kita sentiasa berhamba abdi hanya kepada Allah sahaja. Supaya kita sentiasa hidup bersatu padu, aman damai dan tenang tenteram. Dengan menjaga agama, jiwa raga, akal, keturunan dan harta benda.

Orang-orang yang taat patuh sepenuhnya kepada Allah, Tuhan yang maha esa itu akan dibalas dengan ganjaran syurga di akhirat nanti. Manakala orang-orang yang durhaka pula, akan dibalas dengan siksaan api neraka dengan seribu satu macam seksaan dan penderitaan yang tidak terperi sakitnya.

Insya Allah, majlis seumpama ini dapat diadakan dari semasa ke semasa, bagi mencari titik persamaan, sekaligus untuk menemui kebenaran ke arah menyemarakkan lagi perdamaian, perpaduan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat dan bernegara.

Sumber daripada: Blog Tok Guru

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

JOM DERMA

Create your own banner at mybannermaker.com!
Copy this code to your website to display this banner!
redkijang © 2008. Design by :Yanku Templates Sponsored by: Tutorial87 Commentcute